Thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Cấu trúc Nhà Nước

     Sự cấu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ, và xác lập những mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, giữa trung ương với địa phương. Đó được gọi là “Hình thức cấu trúc nhà nước”. Nhà nước cần có sự liên kết chặt chẽ, nhằm quản lý và phát triển đất nước một cách hữu hiệu và tốt đẹp nhất. Mục tiêu này thúc đẩy sự cân nhắc, lựa chọn của các quốc gia, tùy thuộc vào yếu tố địa lý, chính trị khác nhau. Người ta phân chia cấu trúc nhà nước thành hai hình thức chính:   Nhà nước đơn nhất và Nhà nước liên bang.

     Về Nhà nước đơn nhất: Là nhà nước có chủ quyền chung, có hệ thống cơ quan quyền lực và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương. Các đơn vị hành chính được phân chia thành tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường).

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Pháp Luật và Thể Chế

     
     Pháp Luật phản ánh ý chí của nhà nước, là những quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc đối với mọi người. Như vậy, pháp luật là nhân tố điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Mức độ đúng đắn và công bằng của hệ thống pháp luật tùy thuộc vào thể chế chính trị áp dụng. Vì rằng Pháp Luật và Nhà Nước là hai thành tố thượng tầng chính trị, có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhà nước là tổ chức quyền lực, nó chỉ có thể triển khai và có hiệu lực trên cơ sở pháp luật. Người ta có thể thấy được bản chất của một nhà nước thông qua hệ thống pháp luật đại diện.

     Những nhu cầu khách quan xã hội là xuất phát điểm của các quy phạm pháp luật. Trình độ pháp luật không thể thấp hay cao hơn trình độ phát triển của kinh tế - xã hội. Cho nên có thể nói rằng: Xã hội nào thì pháp luật đó.

Thứ Ba, ngày 09 tháng 12 năm 2014

Thời Đại Lăng Loàn

     
     Làng Lợn Lòi vốn là doi đất nằm tách biệt phía ngoài cánh đồng, với dăm chục nóc nhà lớn nhỏ. Lối vào duy nhất là con đường bê tông dài độ gần cây số, nối liền với trục giao thông chính của xã. Người dân ở đây chủ yếu làm nghề nông, nhà cửa hầu như đều lụp xụp tồi tàn. Nơi địa thế cao nhất là giữa làng, tại đây nổi lên ngôi nhà ba tầng khang trang kiên cố của ông Chưởng – vốn là trưởng công an xã. Từ ngoài đường lớn nhìn vào, ngôi nhà nom như một pháo đài lãnh chúa thời trung cổ. Về địa danh của làng thì đã có nhiều người thắc mắc, không hiểu tại sao ngày xưa các cụ lại đặt cho cái tên xấu xí như vậy? Chẳng ai biết xuất xứ tên làng, chỉ thấy trước đây thế nào thì bây giờ cứ thế gọi theo. Phía sau vẻ thầm lặng của Làng Lợn Lòi, những đợt sóng ngầm của văn hóa thời đại vẫn nóng hổi tràn qua. Bởi vì con người là sản phẩm của xã hội, nên mới có câu: “Thời thế tạo anh hùng”, hoặc “Loạn thế xuất anh hùng” vậy. Đại diện cho thời cuộc, bao giờ cũng nổi lên những nhân vật tiên phong ưu tú, mà người ta vẫn thường gọi là Đại nhân vật. Nếu đếm trên đầu ngón tay, Làng Lợn Lòi cũng có khoảng Ngũ đại nhân vật như thế.

Thứ Năm, ngày 27 tháng 11 năm 2014

Hiểu về "Nhà nước Pháp Quyền"

     
     Trong lịch sử, pháp luật luôn gắn liền với nhà nước. Triều đại nào, chế độ nào cũng có pháp luật đại diện, nhưng khái niệm “Nhà nước pháp quyền” thì chỉ xuất hiện từ khi có xã hội dân chủ. Bản chất của nó là không có ai ở trên pháp luật, mọi cá nhân và tổ chức đều phải tuân theo pháp luật. Nhà nước chỉ được thực thi quyền hành dựa trên pháp luật mà thôi. Theo đó thì nhà nước phải phục tùng pháp luật, cụ thể là các cơ quan công quyền và bộ phận công chức. Trước khi có khái niệm này, pháp luật chỉ có thể được thượng tôn ở mức độ nào, tùy thuộc vào thăng trầm của lịch sử. Tóm lại, nhà nước pháp quyền là sản phẩm của một xã hội dân chủ.

     “Nhà nước pháp quyền” là mô hình nhà nước phổ biến và tiến bộ nhất hiện nay. Nó được các chính phủ và người dân lựa chọn vì sự đảm bảo các giá trị dân chủ phổ quát. Ở đó chỉ có pháp luật là quyền lực duy nhất được thừa nhận, không có quyền lực chính trị mà chỉ có quyền lực pháp luật. Con người tự do trong việc lựa chọn các hình thái chính trị, mà không có sự áp đặt từ phía một đảng phái hay nhóm người nào đó. Chúng ta cũng hiểu rằng, tại những quốc gia có nền chính trị đồng nhất (một đảng duy nhất cầm quyền, một hệ quan điểm duy nhất…) thì không thể có “Nhà nước pháp quyền”, mà nó được lãnh đạo bởi quyền lực chính trị. Tại đây quyền lực bị đánh cắp và thao túng bởi một lực lượng chính trị cầm quyền.

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 11 năm 2014

Chế độ toàn trị cuối cùng

   
Cảnh xử bắn hàng loạt trong chế độ toàn trị Cộng Sản 
      Khi chế độ Cộng sản nguyên thủy kết thúc, thì nhà nước xuất hiện để thay thế tổ chức thị tộc. Kể từ đó, loài người bước sang một trang sử mới, thời kỳ phân chia dân cư theo lãnh thổ và thiết lập quyền lực công cộng. Nhà nước ra đời, đó là sản phẩm khách quan của một xã hội đã phát triển đến trình độ nhất định. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ đất nước, thiết lập bang giao với nước ngoài thì chức năng chính của nhà nước là dung hòa quyền lợi và bảo vệ sự công bằng xã hội. Cùng với sự phát triển của lịch sử, các mô hình nhà nước cũng được hoàn thiện dần để đáp ứng nhu cầu của thời đại.

      Cho đến nay, lịch sử nhân loại đã phát triển qua các kiểu nhà nước: