Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Bình Minh Dân Chủ: Lời mở đầu


Lời mở đầu

      Giá trị cao quý của hai từ “Dân chủ” là điều mà chúng ta hiểu và cảm nhận bằng cả trái tim. Rằng đó là sản phẩm tốt đẹp nhất mà loài người có được, là nền tảng để sản sinh những giá trị tốt đẹp khác, là cội nguồn của tự do và bác ái.
      Nhân loại từ khi bước ra khỏi đêm trường tăm tối của sự mông muội, thì hành trình trong suốt mấy ngàn năm lịch sử là đi tìm tự do. Và cho đến khi xảy ra các cuộc cách mạng Dân chủ Tư sản thì nhân loại mới thấy được chân lý rằng: Sự tự do nằm trong hai từ “Dân chủ”. Hai tiếng thiêng liêng đó là đích đến của loài người trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của mình.
      Con người luôn khát khao tìm đến tự do và hạnh phúc, tìm đến những giá trị cao quý đó như là một thứ quyền tự nhiên không thể chối cãi. Con người sẽ không ngừng tranh đấu khi những điều đó chưa được thực hiện hay bị ai đó cướp đi. Dù khó khăn và hiểm nguy thì những bước chân can trường của họ vẫn luôn hướng về chân lý. Khi tranh đấu với những thế lực độc tài tàn bạo thì cũng đồng nghĩa là chúng ta đang tiến dần đến các giá trị của tự do và nhân bản, đến gần hơn với hạnh phúc. Vì thế, dù có làm gì, ở đâu thì tình yêu và trái tim tôi cũng luôn dành cho dân chủ và hướng về dân chủ.
      “Dân chủ”, đó là bình minh của nhân loại, là ánh mặt trời chiếu rọi khi màn đêm tăm tối đã qua đi. Đó là đích đến của mọi dân tộc trên trái đất này vì những giá trị tốt đẹp của nó. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, thời đại của sự văn minh và tiến bộ, của dân chủ và nhân quyền. Khi mà sự giao lưu của con người trên trái đất đã trở nên dễ dàng hơn, mọi quốc gia và vùng đất như xích lại gần nhau thì các giá trị nhân bản cũng được sẻ chia như là một điều tất yếu của cuộc sống. Tất cả người dân ở mọi quốc gia đều có quyền được hưởng cuộc sống hạnh phúc mà những quốc gia tiến bộ khác đang được có. Tại nơi này, nơi mà bóng đêm của chế độ độc tài đang ngự trị, chúng ta – những người dân nước Việt - đang chờ đón ánh bình minh Lịch sử.
  02/06/2011-Minh Văn