Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Ánh Dương Ngày Mới

Khi một chế độ xã hội đã hết vai trò lịch sử thì phải lùi vào sân khấu chính trị để nhường chỗ cho một chế độ xã hội khác tiến bộ và phù hợp hơn với hoàn cảnh mới. Mỗi chế độ chính trị có một vai trò nhất định trong việc giải quyết những vấn đề nội tại của xã hội đó trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Vì thế cần có sự thay đổi thể chế chính trị cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử. Đó là quy luật tất yếu của quá trình phát triển lịch sử nhân loại.
 Tương ứng với mỗi thời điểm lịch sử thì phải có một chế độ chính trị - xã hội phù hợp để thực hiện những nhu cầu bức thiết và không thể thiếu của xã hội đó. Vì thế việc cố tình níu kéo sự tan rã của một chế độ xã hội đã hết vai trò lịch sử là việc làm vô nghĩa và trái với quy luật. Việc làm đó chỉ gây thiệt hại to lớn cho đất nước và dân tộc, cũng như tạo thêm những bất công và đau khổ cho người dân. Việc tồn tại một chế độ xã hội với mô hình lạc hậu, phản dân chủ sẽ mang lại nhiều hệ luy tai hại cho đất nước. Nó kìm hãm sự phát triển và tiến bộ của một đất nước, tách rời khỏi thế giới văn minh tiến bộ. Chưa kể, để bào chữa cho một thể chế chính trị sai trái và phi nhân tính, những kẻ cầm quyền tiến hành các thủ đoạn tuyên truyền lừa dối nhằm ngu dân và các biện pháp đàn áp phi pháp khác. Bản thân chế độ độc tài đối lập với công lý và tự do, vì thế mà các tội ác đã không ngừng gia tăng để cấm đoán và trói buộc các giá trị tiến bộ.
Nếu nhà nước độc tài còn chút gì đó gọi là trách nhiệm với đất nước và dân tộc thì phải thực hiện lộ trình dân chủ một cách ôn hòa, ngừng ngay những hành động đàn áp đối lập và các tiếng nói dân chủ. Chế độ phải vì sự tiến bộ và phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của toàn dân mà chấp nhận thể chế dân chủ đa nguyên đa đảng. Thực hiện hòa giải dân tộc để mọi thành phần và cộng đồng cùng chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ và tiến bộ. Nếu làm được như vậy, thì trong con mắt của nhân dân những kẻ tội đồ của dân tộc sẽ được giảm án. Chế độ độc tài cũng sẽ phải gánh một hệ quả khôn lường nếu họ tiếp tục đàn áp phong trào dân chủ và tiếng nói yêu nước chân chính của người dân.
Không thể che khuất mặt trời
Duy trì một thể chế chính trị độc tài là có tội với dân tộc, có tội với nhân dân. Mọi chế độ độc tài đều là kẻ thù của tự do – dân chủ, kẻ thù của nhân dân. Vì thế, việc nhà nước độc tài tiếp tục thực hiện mọi biện pháp nhằm kéo dài sự tồn tại của họ nhưng lại làm kìm hãm sự phát triển của đất nước là hành động phản dân, hại nước. Chế độ tiếp tục tuyên truyền lừa mị nhân dân và đàn áp tiếng nói dân chủ là một hành động cố tình che khuất mặt trời, không muốn cho người dân của mình được nhìn thấy ánh sáng tự do, dân chủ, của tiến bộ và văn minh. Đó là việc làm vô nghĩa, chỉ có thể kéo dài thêm chuỗi ngày đau khổ cho dân tộc vì chìm đắm trong bóng đêm độc tài nhưng không thể che khuất được ánh sáng mặt trời chiếu rọi các giá trị tự do tiến bộ.
Một xã hội tự do, dân chủ không chỉ là xu thế mà là quy luật tất yếu trong thời đại văn minh tiến bộ ngày nay. Không có một đảng phái nào có khả năng thay đổi và ngăn cản được điều đó. Những khát vọng tự do dân chủ của một dân tộc là vô cùng mạnh mẽ và chính đáng. Nó như những con sóng mạnh mẽ cuốn trôi những kẻ cố tình kìm hãm dân tộc và lừa mị nhân dân chỉ vì quyền lợi ích kỷ của tập đoàn cầm quyền.
Ánh Dương ngày mới
Rồi ánh mặt trời cũng xuất hiện, mang theo ánh sáng diệu kỳ của ngày mới, của khát vọng và tự do. Những gì mà cả dân tộc Việt Nam mòn mỏi đợi chờ hơn nửa thế kỷ nay cũng sẽ đến, đó là một xã hội tự do dân chủ. Nhân danh đất nước và dân tộc, chúng ta khẳng định điều đó. Ánh dương ngày mới sẽ đến với đất nước Việt Nam trong một ngày không xa. Những năm tháng chìm ngập trong bóng đêm của sự cai trị và lừa mị sẽ qua đi. Mọi người dân sẽ không bị bắt buộc phải tôn thờ một ai như một vị Thánh để phải hạ thấp thân phận và phẩm giá của chính bản thân mình, không phải sợ hãi chính quyền đến mức quên đi những quyền làm người mà lẽ ra chúng ta phải có. Người dân Việt Nam sẽ được sống như những con người thực thụ, chính họ sẽ làm chủ đất nước này, chính nhân dân mới là người duy nhất được tôn thờ. Những giá trị của tự do, dân chủ và phẩm giá con người sẽ được lên ngôi. Toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta hãy đoàn kết và chung sức để đẩy lùi bóng đêm độc tài đang bao phủ đất nước, đón nhận ánh dương của bình minh ngày mới.

12/08/2011