Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Xuân Tiên Rồng

Hỡi đất nước muôn năm rạng rỡ                                                     
Cõi tiên rồng từ thủa khai sinh
Dựng nền hạnh phúc thái bình
Một phương hùng cứ quang minh lẫy lừng

Kể từ các vua hùng dựng nước
Cho cháu con hưởng phước dài lâu
Giang sơn gấm vóc một màu
Trống đồng giục giã bể dâu sá gì

Quyết giữ vững âu nền độc lập
Cõi tiên rồng xây đắp từ nay
Bánh chưng cùng với bánh dày
Tết vui phong tục đó đây rỡ ràng

Từ đây mỗi dịp xuân sang
Đào hoa đua nở mai vàng thắm tươi
Cháu con hồ hởi vui cười
Dâng lên tiên tổ ngàn đời sắc xuân

Danh thơm nô nức xa gần
Chuông hay nền nã vang ngân mọi miền
Đó đây dậy tiếng rồng tiên
Dựng nền phong hóa viết nên sử vàng

Ngô Vương Quyền đánh tan Nam Hán
Sông Bạch Đằng tan tác khói xương                                 
Cho hay ý chí tự cường
Ấy là nước Việt lẽ thường xưa nay

Đinh - Lê cũng nước non này                                                
Hoa Lư hùng cứ núi dày vách ngăn
Lý - Trần vang tiếng xa gần
Thăng Long lập nghiệp muôn dân hướng về

Quân Tống bại - Nguyên Mông tiếp nối
Vùi máu xương trong nổi xót xa
Cuốn cờ tháo chạy bởi là
Tham tàn dòm ngó non nhà rồng tiên

Ông cha đã đắp xây nền
Bao đời độc lập vững bền nước non
Cũng vì muôn lớp cháu con
Xuân sang hạnh phúc hãy còn hương xưa

Nay hậu thế noi theo gương cũ
Chí tự cường quyết giữ núi sông
Xứng danh con cháu lạc hồng
Dựng nền dân chủ một lòng sắt son.