Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Cảm tác chiều mưa


Đương khi nắng hạ chuyển mưa rào
Ếch nhái vui mừng hát lao xao
Mấy bữa trời làm cơn nóng nực
Mưa về cây cỏ tốt dường bao


Cỏ cây ghét hạn đón cơn mưa
Không lẽ người ta kiếp sống thừa
Ghét kẻ độc tài không dám nói
Yêu người dân chủ vẫn thờ ơ