Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Xuân bất tận

Xuân đến xuân đi vốn lẽ thường                                                                   
Đời người phiêu bạt chốn phong sương

Hoa nở bên đồi khoe sắc thắm

Chút tình non nước mãi còn vương

Vũ trụ luân hồi như nước chảy

Tình người lưu lạc với muôn phương

Xuân ấy ngàn năm tươi trẻ mãi

Nhân sinh bao độ bóng tà dương