Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Mưa

Mưa giăng trên mái hiên nhà
Lá xanh lấp ló trái na đầu mùa
Rì rào cho bưởi đung đưa
Tầng mây lơ lững giữa trưa nắng hè

Mịt mùng phong kín đường quê
Lòng buồn gợi nhớ cơn mê năm nào
Một thời lãng bước quỳnh giao
Màn mưa che khuất lối vào ngày xanh
                                       (Minh Văn)