Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Phân chia Quyền Lực


Nói đến quản lý nhà nước, yếu tố đầu tiên mà người ta phải nhắc tới là quyền lực chính trị. Điều cần thiết là quyền lực chính trị phải được sử dụng đúng mức, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước và nhân dân. Vậy thì làm thế nào để quyền lực không rơi vào tay những cá nhân hay tổ chức xấu, dẫn đến việc bị sử dụng vào mục đích sai trái? 

Khi quyền lực bị thâu tóm vào tay một cá nhân hay tổ chức nào đó, quyền hạn của họ sẽ trở nên quá lớn, tệ hại hơn nữa là độc tài toàn trị. Như trường hợp ở Việt Nam hiện nay chẳng hạn - quyền lực nhà nước chỉ tập trung vào một đảng phái duy nhất. Như vậy thì quyền lực chính trị sẽ không bị hạn chế, không được kiểm soát bởi người dân, từ đó mà hình thành nên chế độ độc tài. Từ chỗ độc tài dẫn đến phiêu lưu chính trị là không xa, chỉ một bước rất ngắn mà thôi. Khi đó, mọi thành phần và nguồn lực đất nước đều chỉ để phục vụ cho một mục tiêu ích kỷ, thậm chí là điên rồ của kẻ cầm quyền. Nó giống như hình ảnh một đoàn tàu cao tốc lao vun vút vào vách đá hay vực thẳm, mà không ai có thể kìm hãm nó lại được cả. Cho nên rất nguy hiểm cho đất nước và nhân dân, vì sai một li đi một dặm. Nó sẽ đưa đất nước đi đến chỗ phá sản hoặc kiệt quệ bởi những mục tiêu sai trái và không tưởng. Vì rằng, quyền lực tuyệt đối thì sai trái cũng tuyệt đối.